Комплексний КУРС ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З ГЕОГРАФІЇ
Вступ
Безкоштовний
вступний урок
Поняття і терміни
Географія
це комплексна наука,яка вивчає географічну оболонку та її складові(в загальному-природу) та населення, господарство, промисловість і взаємодію між діяльністю людини та природи
Фізична географія
Вивчає природну складову географічної оболонки Землі,геосистеми
Суспільна(соц.-економ.) географія
Вивчає суспільство й ойкумену,як розвивається господарство в різних країнах світу
*Ойкумена-це освоєна людством частина світу
Об'єкт дослідження географічної науки:
- географічна оболонка,
- простір (складається із літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери та антропосфери)
Методи географічних знань
способи,за допомогою яких отримують і нагромаджують інформацію про деякі географічні явища та об'єкти ,вони допомагають пізнавати Землю.
Методи географічних знань
способи,за допомогою яких отримують і нагромаджують інформацію про деякі географічні явища та об'єкти ,вони допомагають пізнавати Землю.
Джерела географічних знань
ресурси,з яких можна отримати інформацію про природу різних регіонів і куточків світу,економіку країн світу тощо. Головна особливість географії-це динамічність,тобто постійна зміна пвених показників розвитку(н-д,виробництво різноманітної продукції та лідери)
Геосистема ,або географічна система
це комплекс систем різного рівня,які між собою мають взаємопов'язані елементи. Кожна система певного рівня виступає цілісним формуванням,компоненти якого також між собою взаємодіють і є взаємозалежними Геосистеми поділяються на природні та природно-технічні(тобто з впливом людської діяльності)
Конспекти до Вступного уроку
Everyday we work hard to make life of our clients better and happier
Відеоуроки
Everyday we work hard to make life of our clients better and happier
Тести до Вступного уроку
Пройдіть цей тест.
Питання перемішуються після кожного нового проходження.
Час - необмежений.
Продовжити вивчення
Пройдіть наступні уроки, щоб підготуватися до ЗНО ще краще